Sista vilan - minneslunden på AniCura Läckeby Djursjukhus

Att fatta ett beslut om avlivning är ofta oerhört svårt, men ibland finns inget val.

Det kan vara svårt att acceptera att livet med sin fyrbenta vän inte varar för evigt. Det är inte heller alltid lätt att dra gränsen för när det är dags, och ofta behövs hjälp och stöd för att fatta detta beslut.

På AniCura Läckeby Djursjukhus finns ett eget krematorium och en minneslund där all aska som inte tas hem strös ut. I vår minneslund har vi ett anonymt gravsätt. Med det menar vi att all aska strös ut någonstans inom minneslundens område av vår personal. Minneslunden ligger strax intill huvudbyggnaden i en vacker skogsdunge.