Salmonella hos katt

Salmonella är en bakterie som kan orsaka bland annat mag-tarminfektion.

Katter kan precis som människor och andra djur smittas av salmonella. Störst risk för att insjukna har unga individer och katter som av någon anledning har nedsatt immunförsvar. Även smittdosen, dvs mängden salmonellabakterier som katten får i sig, har betydelse.

Smittspridning

Katter smittas vanligen genom förtäring av salmonellasmittat byte eller mat. Salmonellautbrott bland utekatter observeras ibland under senvintern, när många fåglar samlas vid fågelbord och liknande. Vid denna tid på året är risken större att fåglarna är sjuka eller bär på många salmonellabakterier utan att visa symtom, och katten kan bli smittad genom att få i sig en sådan fågel.

Salmonella är en zoonos, vilket innebär att den kan smitta mellan djur och människor.

Symtom

Många katter får inga symtom alls, eller bara lindriga, övergående symtom i form av nedsatt aptit och eventuellt lätt feber. I allvarligare fall ses diarréer, ibland blodtillblandade, samt kräkningar, feber och nedsatt allmäntillstånd.

Salmonella kan i mer sällsynta fall även orsaka infektion i andra organ, som t ex hjärna, lungor eller reproduktionsorgan, och då ses andra symtom.

Diagnos

Infektion med salmonella kan påvisas genom avföringsprov.

Behandling

De flesta katter tillfrisknar utan behandling, men i svårare fall kan katten behöva läggas in för att få understödjande behandling med dropp.

Det är viktigt att se till att inte katten smittar andra djur eller människor med salmonella. Var noga med handhygienen efter att ha hanterat katten eller rengjort lådan, och se till att inte katten vistas på ytor där livsmedel hanteras så länge den har symtom.  

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig