Kronisk gastroenterit hos katt

Kronisk kräkning/diarré är en benämning på ett långvarigt och ihållande sjukdomstillstånd som kan bero på att katten har en inflammation i sin mage och tarm. Om katten har kräkts eller haft diarré i över tre veckor benämns den som kronisk. Det innebär dock inte att katten inte kan bli frisk.

Orsak

Varför inflammationen uppstår är oklart men man misstänker att det är flera faktorer som spelar in. Kattens eget immunförsvar i mage och tarm reagerar på ”fel” saker. Det kan t ex reagera på proteiner som kommer ner med födan eller på den egna goda bakteriefloran i tarmen.

En annan orsak till kroniska problem är leversvikt, njursvikt, hyperthyreos, bukspottkörtelinflammation (pankreatit) och sockersjuka (diabetes mellitus). Dessa sjukdomar diagnostiseras med blodprover och behandlas medicinskt.

Även vissa infektioner, framför allt parasitära, kan ge kroniska bekymmer om infektionen inte behandlas i tid. Vid misstänkt parasitbörda bör i första hand avföringsprov analyseras, för att påvisa eller avfärda förekomst av parasiter. Därefter kan katten behandlas mot de parasiter som påvisats med rätt läkemedel.

Främmande föremål i magsäcken kan likna en kronisk magkatarr. Det främmande föremålet retar magslemhinnan som gör att katten kräks.

Diagnostik

För att diagnostisera en inflammation i mage och tarm, utesluts först andra orsaker till kroniska problem. Om diagnos fortfarande saknas kan magsäck och eller tarm inspekteras med fiberendoskop så kallad gastroskopi eller koloskopi. I samband med undersökningen tas vävnadsbitar för analys.

Behandling

Behandling av en inflammerad tarm utgörs av specialkost, antiinflammatorisk medicin och ibland även skyddande preparat för magen.