Katten kissar utanför lådan

Att katter kissar på andra ställen än på kattlådan är en vanlig orsak till att djurägare tar kontakt med veterinär. Beteendet kan ha medicinska eller psykologiska orsaker.

När en tidigare rumsren katt börjar kissa på andra ställen än på kattlådan är det viktigt att avgöra om kattens ändrade beteende beror på sjukdom eller på störande faktorer i miljö eller skötsel. Har katten samtidiga sjukdomssymtom? Drar den sig till exempel undan, äter sämre eller dricker mer? Undviker den helt att gå på lådan eller uträttar den sina behov både där och på andra ställen? En katt kan börja rata kattlådan om man exempelvis har bytt till ny sorts kattsand eller inte gör rent lådan så ofta som katten önskar.

Därtill kan katter även drabbas av stressutlöst blåskatarr, så att en stressande faktor i kattens omgivning (som t ex en ny grannkatt, kattvakt eller renovering i hemmet) både kan orsaka att katten kissar på fel ställen och leda till inflammation i urinblåsan som behöver behandlas hos veterinär. Okastrerade hankatter brukar börja urinmarkera när de blir könsmogna och kan även göra detta inomhus.

Orsak

Innan man drar slutsatsen att kattens olämpliga kissande är en beteendestörning behöver man först utesluta medicinska orsaker:

Urinvägsinfektion/blåskatarr

Infektion i urinvägar och urinblåsa kan medföra urinläckage. Urinen kan vara blodtillblandad eller illaluktande och katten kan få täta urinträngningar, men bara småskvätta. Läs mer om urinvägsinfektion här.

Urinsten

Urinsten kan medföra urinläckage dels genom att det banar vägen för infektioner och dels, om det är en stor mängd sten/-ar som tar upp utrymmet i blåsan, genom att blåsan då rymmer mindre mängder urin. Urinstenar kan störa avflödet av urin så att katten inte tömmer blåsan fullständigt när den rastas. OBS – urinsten kan framför allt hos hankatter täppa till urinröret så att katten får urinstopp. Detta är ett potentiellt livshotande tillstånd som snabbt måste behandlas hos veterinär. En del djur med urinstopp kan droppa urin i små mängder.

Ökad törst

Om katten börjar dricka mera blir den kissnödig oftare och kan ha svårt att hålla tätt om den inte hinner ut i tid. Det finns många sjukdomstillstånd som medför ökad törst, däribland njursjukdom, sockersjuka och ämnesomsättningssjukdomen Cushings syndrom. Vid dessa sjukdomar ses ofta, men inte alltid, andra symtom som t ex viktminskning och trötthet. En katt med ökad törst bör alltid undersökas av veterinär.

Medfödda eller förvärvade defekter i urinvägarna

Om katten har en medfödd missbildning i urinorganen som stör urineringsprocessen kommer den troligen inte att blir helt rumsren utan kan läcka urin utanför kattlådan. I en del fall kan missbildningen åtgärdas, men det är inte alltid detta råder bot på inkontinensen.

Det förekommer också att anatomiska avvikelser såsom förträngningar uppkommer till följd av exempelvis trauma eller kirurgi, så att urinen inte töms ordentligt när katten kissar utan läcker ut vid andra tillfällen.

Nervskada

Blåstömningen är en komplex process som styrs av det autonoma nervsystemet, och om nervskada uppkommer t ex till följd av trafikolycka eller diskbråck kan urineringsprocessen sluta fungera. Prognosen för tillfrisknande varierar från fall till fall och beror på skadornas omfattning.

Symtom

Katten kissar på fel ställen eller läcker urin ofrivilligt. Beroende på vad som orsakat tillståndet kan den även ha andra symtom såsom ökad törst eller feber.

Diagnos

Förutom en allmän klinisk undersökning brukar veterinären även analysera urinprov för att ta reda på om katten har tecken på infektion, urinsten eller andra avvikelser i urinvägarna som kan förklara inkontinensen. Även urinkoncentrationen undersöks. Ofta görs även analys av blodprov samt bilddiagnostiska undersökningar med hjälp av röntgen eller ultraljud, och ibland CT eller MR.

Behandling

Behandlingen styrs av vad som orsakat urineringsbesvären. Om de är relaterade till sjukdom behandlas den underliggande sjukdomen och om det rör sig om hankatters urinmarkerande brukar man förorda kastrering. Handlar det om stressande faktorer i kattens omgivning bör man försöka eliminera det som stressar katten. Man kan även prova hjälpmedel i form av feromoner (Feliway) eller kosttillskott som kan ha en lugnande effekt på katten.