Katt som har svårt att andas

Andnöd, eller dyspné, innebär att katten har svårt att andas eller har besvärad andning.

Uppsök veterinär genast

Om du tycker att symptomen stämmer in på ditt djur bör du omedelbart söka hjälp hos veterinär.

Klicka här för närmaste akutklinik

Dyspné kan drabba alla katter oavsett ålder och ras, men är vanligare hos katter med kort nos och trånga andningsvägar som t ex perserkatter.

Symtom

Mild dyspné är inte alltid lätt att upptäcka. Symtomen kan vara ökat användande av bukmuskulaturen vid andning, nedsatt tolerans för ansträngning, nedstämdhet, försämrad aptit och att katten går och gömmer sig. Vid svårare dyspné andas katten med öppen mun, andas med tydlig hjälp av bukmuskulaturen samt kan föredra att sitta eller stå upp framför att ligga ner.

Katter med akut eller svår dyspné är ofta påverkade, och minsta förvärrande av tillståndet kan i värsta fall bli livshotande. Hantera i så fall katten lugnt och varsamt, och uppsök djursjukhus snarast!

Diagnos

När det har konstaterats att katten har dyspné försöker veterinären avgöra om andningsbesvären är mest uttalade i samband med inandning eller utandning, och om den underliggande orsaken finns i de övre eller de nedre luftvägarna.

Det finns många orsaker till dyspné, som exempelvis följande:

Ibland kan veterinären ställa diagnos utifrån kännedom om ras, sjukdomshistoria och klinisk undersökning, men ofta krävs röntgen av lungorna samt blodprover. Beroende på sjukdomsmisstanke kan ytterligare provtagningar bli aktuella:

Behandling

Behandlingen avgörs av vad som är den underliggande orsaken till dyspnén.

Uppsök veterinär genast

Detta kan vara ett akut tillstånd. Vi rekommenderar att du omgående uppsöker en veterinär.

Hitta klinik som kan hjälpa dig