Katt som druckit glykol

Etylenglykol finns i bland annat kylarvätska, låsoljor och bromsvätska. Vid förtäring bryts etylenglykolet ner i kroppen och dess nedbrytningsprodukter är mycket giftiga. Numera är det allt vanligare att istället använda propylenglykol i kylarvätska, som är mindre giftigt.

Uppsök veterinär genast

Om du tycker att symptomen stämmer in på ditt djur bör du omedelbart söka hjälp hos veterinär.

Klicka här för närmaste akutklinik

Det är inte särskilt vanligt med etylenglykolförgiftning hos katt, men en del katter tycker om den söta smaken. Ett vanligt scenario är att katten kommit i kontakt med utspilld kylarvätska i samband med påfyllning i bilens kylsystem eller att man förvarat kylarvätska på ett ställe där katten kommit åt att smaka på den. En katt riskerar att dö av så lite som 1,5 ml etylenglykol/kilo kroppsvikt.

I kroppen bryts etylenglykolen ner till olika beståndsdelar som är skadliga för njurarna, men även för hjärtat och nervsystemet. Nedbrytningen hanteras av enzymet alkoholdehydrogenas.

Symtom

Symtomen kan skilja sig åt mellan individer och beroende på hur stor mängd katten fått i sig. Vanligtvis har förgiftningen följande symtom:

30 minuter till 24 timmar efter intag ses kräkning, illamående, trötthet, vinglighet, flämtande, ökad törst och urinering, samt kramper och vinglighet.

Efter 24 timmar kan njurarnas funktion vara helt utslagen, med symtom som kraftigt nedsatt allmäntillstånd, upphörd urinproduktion, kramper, koma och dödsfall.

Diagnos

Diagnosen kan vara svår att ställa i tidigt skede om inte djurägaren vet med sig att katten kan ha fått i sig etylenglykol. Kylarvätska är fett, och ibland kan rester av vätskan ses på kattens trampdynor. Kalciumoxalatkristaller i urinen är ett typiskt fynd vid etylenglykolförgiftning. Kristallerna kan påvisas i urinprov ca 6 timmar efter förgiftningstillfället.

Blodproverna kan se normala ut de första timmarna efter förgiftningen, men allt eftersom ses tilltagande avvikelser i njurvärden och kaliumnivåer.

Behandling

I det tidiga skedet, max 1-3 timmar efter intaget av etylenglykol, kan katten fås att kräkas med hjälp av en injektion. Eftersom den dödliga dosen är så låg ges dock fortsatt behandling även efter att katten kräkts upp medlet.

Katten får dels understödjande behandling och dels en behandling som är avsedd att blockera det enzym som bryter ner etylenglykolen i olika giftiga substanser, oftast genom att alkohol tillförs via intravenöst dropp.

Prognos

Prognosen beror på hur svår förgiftningen är och hur snabbt rätt behandling sätts in. Katter som överlever den akuta krisen får ofta kroniska skador på njurarna och behöver äta särskilt njurfoder.

Förebyggande

Undvik att ha kylarvätska innehållande etylenglykol hemma och välj om möjligt propylenglykol istället. Om etylenglykol spills ut bör den omgående torkas upp så att katten inte får möjlighet att slicka i sig av den. Mängden kylarvätska som orsakar dödlig skada är mycket liten!

Uppsök veterinär genast

Detta kan vara ett akut tillstånd. Vi rekommenderar att du omgående uppsöker en veterinär.

Hitta klinik som kan hjälpa dig