Inälvsparasiter hos katt

Det finns flera inälvsparasiter som kan infektera våra katter. Det kan vara spolmask, bandmask eller encelliga parasiter.

Orsak

Rundmask

Spolmask är vanligast hos unga katter. Spolmaskinfekterade katter kan få besvär med kräkningar, diarréer och/eller avmagring. Kattungen kan smittas av spolmask via en infekterad honkatt efter födseln via modersmjölken. Andra katter smittas från avföring efter ett smittat djur eller från smittade bytesdjur. Spolmasken är ca 2-5 cm lång och kan ibland ses om den infekterade katten kräks. Maskinfektion påvisas med ett avföringsprov.

Spolmask kan smitta till människa (zoonos) och ge sjukdom.

Bandmask

Bandmaskinfektion är relativt vanligt men förlöper oftast utan symtom. Bandmask ser ut som små ”risgryn” som ses enstaka eller sitter ihop i en kedja. Bandmask smittar inte från en katt till en annan katt, utan smittar genom mellanvärdar som bytesdjur, loppor, rå fisk eller slaktavfall. Bandmask påvisas med avföringsprov eller att man ser de små proglottiderna (vita riskornen) runt anus.

Encelliga parasiter - Protozoer

Giardia, isospora och tritrichomonas är små parasiter som infekterar kattens tarmslemhinna. Giardiasis och coccidios är relativt vanliga infektioner som kan ge diarréer hos unga katter, hos äldre katter ger de vanligen inte några symtom. Giardia är mycket smittsam och svår att få bort från miljön, noggrann sanering krävs. Isospora är däremot relativt lättsanerad. Tritrichomonasinfektion kan ge en riklig mycket illaluktande avföring, oftast utan andra symtom. Hos vissa katter förlöper infektionen utan symtom.

Den encelliga parasiten toxoplasma ger sällan symtom hos infekterade katter, men kan vara en allvarlig zoonos, dvs den kan smitta och orsaka sjukdom hos människor. Symtomen hos katter är oftast mycket milda och ospecifika, eller uteblir helt, och de får livslång immunitet efter genomgången infektion. Katter som har nedsatt immunförsvar (t ex mycket unga individer) löper större risk att insjukna, och då ses symtom från exempelvis centrala nervsystemet, ögonen eller lungorna.  

Protozoer smittar via avföring från infekterade katter (fekalt-oralt).

Symtom

Katten kan vara infekterad med mask utan att visa symtom. De flesta maskarna syns sällan i avföringen och äggen syns inte med blotta ögat. Symtom på inälvsparasiter kan vara kräkningar, diarréer, buksmärta, torr livlös päls, hosta, avmagring eller påverkat allmäntillstånd.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av avföringsprov. Avföring plockas från tre tillfällen och skickas till laboratoriet för analys. Apoteken har färdiga receptfria avmaskningskit, som djurägare kan använda för att skicka in avföring från katten om maskinfektion misstänks. Att avmaska katten av ren rutin rekommenderas inte.

Behandling

Avmaskning sker efter svar på avföringsprov där en riktad behandling mot den aktuella parasiten kan ges till katten. Avmaskningsmedel finns som tabletter, pasta eller flytande lösning.

Vuxna katter avmaskas inte regelbundet utan endast efter påvisande av parasiter då parasiter kan utveckla resistens mot alla typer av avmaskningsmedel.

Undantag gällande regelbunden avmaskning är vid avmaskning av kattungar. De avmaskas upprepade gånger de första levnadsmånaderna för att undvika återinfektion med spolmask. Första avmaskningen bör göras när kattungarna är 4-6 veckor gamla. Därefter avmaskas de varannan till var fjärde vecka upp till tre månaders ålder. Vilken intervall beror på vilket preparat som uppfödaren väljer.

Läs mer om avmaskning katt.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig