Hjärt- och lungräddning (HLR) på katt

Här kan du läsa mer om hur du gör hjärt- och lungräddning på din katt.

Det allra svåraste med hjärt- och lungräddning är att våga börja.

Gör en snabb men noggrann bedömning av din katt

Om katten är medvetslös och inte andas - kalla på hjälp och påbörja HLR omedelbart.

Grunden i HLR är, precis som på människa, 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar.

Bröstkompressioner

Det allra viktigaste under HLR är korrekt utförda bröstkompressioner. Handen används för att trycka på kattens bröstkorg för att på så sätt få blodet att fortsätta cirkulera.

Kompressionsteknik

Utför 30 hjärtkompressioner i snabb takt. Hastigheten ska vara 100-120 kompressioner per minut (samma takt som sången ”Här kommer Pippi Långstrump”).

Inblåsningar

Gör inblåsningar genom att blåsa in luft i kattens nos. Behåll huvud och hals i utsträckt sidoläge, och undvik att lyfta kattens huvud från underlaget. Dra ut tungan, placera händerna runt nosen och täta med kattens egna läppar. Gör två korta inblåsningar genom nosen. Anpassa luftmängden till kattens storlek. Mängden ska motsvara ett normalt andetag för katten, och tiden för varje inblåsning är en sekund.

Fortsätt hjärt- och lungräddningen utan avbrott, 30 kompressioner och 2 inblåsningar växelvis.

Byt person som ger kompressioner med 2 minuters mellanrum, eftersom det är svårt att orka göra kompressioner av god kvalitet längre än så.

Tips/tänk på

 

Senast uppdaterad i november 2021. Skribent: Johanna Miemois, leg veterinär