Godartade knölar i huden hos katt

Det finns flera orsaker till att katten får knölar och ojämnheter i huden. I en del fall kan det röra sig om en elakartad tumör, så om du hittar en knöl i huden hos din katt är det lämpligast att uppsöka veterinär för att få den undersökt.

Olika typer av godartade nybildningar och knölar

Diagnos

I samband med den kliniska undersökningen tar veterinären ofta ut prov från knölen med hjälp av kanyl (s k finnålsaspirat) och undersöker detta i mikroskop. Beroende på kattens temperament och knölens lokalisation kan man behöva ge katten en lugnande spruta inför provtagningen. I en del fall tas vävnadsprov (biopsi) alternativt opereras hela knölen bort och analyseras i sin helhet. Sådana ingrepp görs under narkos eller med lugnande medel och lokalbedövning.

Behandling och prognos

Behandlingen varierar beroende på vad den aktuella knölen utgörs av. Prognosen för godartade nybildningar är god, men en del besvär kan vara återkommande, däribland aterom.