Främmande föremål i näshålan hos katt

Det förekommer att det fastnar främmande föremål i kattens näshåla, vanligen ett grässtrå. Gräs som katten äter kilar in sig bakom mjuka gommen och fastnar.

Symptom

Symptom på att det sitter något i näshålan kan vara fnysningar, harklingar, kväljningar, nosflöde och ovilja att äta.

Liknande symptom kan även förekomma vid nybildningar i näshålan (polyper är relativt vanligt förekommande).

Diagnos och behandling

På djursjukhuset sövs katten och näshålan undersöks i narkos. Det främmande föremålet plockas bort och näshålan kan inspekteras för skador. När katten vaknar ur narkos brukar den vara symtomfri. I de fall ett främmande föremål fastnat och suttit fast ett tag kan det utvecklas en inflammation och ibland en infektion i näshålan vilket kan kräva medicinering.

I mer komplicerade fall kan en undersökning med endoskop eller CT behövas.

Kontakta en veterinär

Ibland behöver symptomen som beskrivs i artikeln behandlas, ibland inte. Vi rekommenderar att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig