Främmande föremål i näshålan hos katt

Det förekommer att det fastnar främmande föremål i kattens näshåla, vanligen ett grässtrå. Gräs som katten äter kilar in sig bakom mjuka gommen och fastnar.

Symptom

Symptom på att det sitter något i näshålan kan vara fnysningar, harklingar, kväljningar, nosflöde och ovilja att äta.

Liknande symptom kan även förekomma vid nybildningar i näshålan (polyper är relativt vanligt förekommande).

Diagnos och behandling

På djursjukhuset sövs katten och näshålan undersöks i narkos. Det främmande föremålet plockas bort och näshålan kan inspekteras för skador. När katten vaknar ur narkos brukar den vara symtomfri. I de fall ett främmande föremål fastnat och suttit fast ett tag kan det utvecklas en inflammation och ibland en infektion i näshålan vilket kan kräva medicinering.

I mer komplicerade fall kan en undersökning med endoskop eller CT behövas.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig