Förlamning hos katt

Vid total eller partiell förlamning kan katten inte röra hela eller delar av kroppen.

Uppsök veterinär genast

Om du tycker att symptomen stämmer in på ditt djur bör du omedelbart söka hjälp hos veterinär.

Klicka här för närmaste akutklinik

Förlamning kan vara förknippat med smärta men behöver inte vara det. Orsakerna till tillståndet kan variera:

Symptom

Vid totalförlamning kan katten inte röra sig alls utan ligger ner platt. Vid partiell eller delvis förlamning kan den röra sig men släpar ett eller flera ben efter sig.

Diagnos

Veterinären kan få mycket information genom den s k anamnesen, sjukdomshistorien. Till exempel är det viktigt att veta när symtomen debuterade, om förlamningen kommit smygande eller plötsligt, om katten varit med om något trauma, såsom trafikolycka eller fall, samt hur katten mår i övrigt.

Vid undersökningen vill veterinären om möjligt se katten röra sig och bedöma dess beteende. Förutom en allmän klinisk undersökning görs en utökad undersökning av rörelseapparaten, dvs muskler, leder och skelett, och av nervsystemet. Bland annat vill man fastställa om katten har känsel i den förlamade kroppsdelen eller ej, men även ta reda på om reflexerna är normala samt försöka slå fast var i kroppen skadan sitter. En förlamad bakdel kan t ex tala för en skada i ryggen.

Ofta görs även röntgenundersökning och i en del fall andra bilddiagnostiska undersökningar i form av MR eller CT. Beroende på vad som hittas vid den kliniska undersökningen kan det bli aktuellt med blodprov och ibland även analys av ryggmärgsvätska.

Behandlingen

Beroende på vad den underliggande orsaken till förlamningen är kan behandlingen vara kirurgisk, konservativ eller medicinsk.

Det är dock inte alltid förlamningen kan botas och i en del fall rekommenderas att katten får somna in. Omfattande förlamning är ett plågsamt tillstånd för katten oavsett om den har smärta eller ej, eftersom den inte kan utföra sina naturliga beteenden och även kan få problem med att kissa och bajsa, vilket leder till följdproblem.

Prognos

Förlamning är alltid ett allvarligt tillstånd och prognosen är avhängig av vad som har orsakat förlamningen. En akut förlamning i ett ben som orsakats av fraktur brukar ha god prognos om katten får rätt behandling. 

Uppsök veterinär genast

Detta kan vara ett akut tillstånd. Vi rekommenderar att du omgående uppsöker en veterinär.

Hitta klinik som kan hjälpa dig