TR (FORL) hos katt

Tooth resorption (TR) är en tandnedbrytningssjukdom. Tidigare benämndes tillståndet som FORL, en förkortning för Feline Odontoclastic Resorptive Lesions.

Studier tyder på att TR är en synnerligen vanlig tandsjukdom hos våra katter. Förmodligen är mer än var tredje katt drabbad, och ju äldre katten är desto troligare är det att den har sjukdomen. Denna smärtsamma tandsjukdom medför hål i tänderna, men kan inte jämställas med karies.

Orsak

Odontoklaster är kroppens egna celler och samarbetar normalt sett med odontoblaster i det ständigt pågående arbetet att bygga om benvävnaden i och runt tänderna. Odontoklasterna bryter ner och odontoblasterna bygger upp. Hos katter med TR är odontoklasterna mer aktiva än odontoblasterna med följden att de drabbade tänderna bryts ner.

Parodontit (tandlossningssjukdom) kan ibland vara svår att skilja från TR/TR. Inte sällan kan bägge sjukdomarna förekomma samtidigt. Tandröntgen är här till stor hjälp och ger ett bättre beslutsunderlag.

Symptom

En eller flera tänder kan vara drabbade och alla tänder kan drabbas även om det är de första kindtänderna i underkäken som vanligen drabbas.

TR/TR orsakar ofta ett hål i tanden vid tandhalsen. Tandköttet försöker täcka över hålet och det som kan ses är vanligtvis tandkött som har krupit upp en bit på tandens utsida. Om skadan gått in till nerven i pulpan, och tandköttet och nerven vid det drabbade området vidrörs, visar katten ofta smärta, genom att darra till med underkäken eller rygga undan.

Det kan vara svårt att upptäcka om katten har ont i munnen. Ibland märker djurägaren att katten äter sämre, dreglar eller är dämpad och går undan. Många katter har långt gångna förändringar innan de upptäcks och åtgärdas, och har då som regel haft långvarig smärta. Diagnos ställs med hjälp av sondering och tandröntgen, vilket kräver full narkos.

Förlopp

Sjukdomen har flera olika utseenden. Det som upptäcks med blotta ögat är skador på tandens krona eller hals, men även roten kan vara inblandad. Ibland är bara roten drabbad och då har katten inga symtom, visar ingen smärta.

Finns det en misstanke om att katten drabbats av TR/TR är det viktigt att röntga kattens tänder. På bilder tagna med tandröntgenutrustning kan tidiga skador av TR-angrepp och tandrötter som angripits upptäckas. Rötter kan vara nedbrutna och ersatta av benliknande vävnad, utan att kronan har några synliga skador.

Behandling

Det finns inga kända metoder för att förebygga sjukdomen eftersom det fortfarande saknas tillräckligt med kunskap om varför tänderna drabbas. Däremot finns det ganska stor kunskap om behandling när väl katten diagnostiseras med TR/TR.

En katt som drabbats av TR/TR undersöks under narkos med sondering av tänderna och röntgas med tandröntgen. Sondering sker med en sond, ett spetsigt instrument som används för att undersöka misstänkta defekter i tandens krona eller hals. Alla kattens tänder och även käkpartier där det saknas tänder, röntgas för att upptäcka TR-angrepp.

Tänder som är drabbade och där skadan har förbindelse med munhålan (typ 2) dras ut. För tänder som drabbats men där skadan är begränsad till rotnivån (typ1) bör utvecklingen följas.

Tänder som skall dras ut bedövas vanligtvis först med lokalbedövning trots att katten är sövd. Är tandens rot upplöst kan det räcka med att ta bort kronan och täcka rotresterna genom att sy över tandkött. Är roten intakt så räcker inte det, utan då måste även roten tas bort.

TR/TR är en sjukdom som efterhand kan drabba nya tänder på katten. Både djurägaren och veterinären måste vara medvetna om att tänderna kan behöva åtgärdas vid flera tillfällen. Därför bör regelbundna undersökningar av munhålan utföras på katten.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig