FIP – felin infektiös peritonit

FIP är en allvarlig sjukdom hos katt och orsakas av en muterad variant av kattens coronavirus.

Coronavirus infekterar mag-tarmkanalen och utsöndras i avföringen från infekterade katter. Nya katter kan smittas av viruset då de kommer i kontakt med avföringen, till exempel om de delar kattlåda med en infekterad katt. Viruset kan överleva flera veckor i omgivningen och är mycket smittsamt.

Många katter blir smittade av coronavirus. Detta innebär dock inte att alla katter utvecklar FIP, utan i de allra flesta fall förlöper infektionen symtomlöst eller med symtom från mag-tarmkanalen i form av lindrig diarré och självläker sedan.

För att FIP ska utvecklas behöver coronaviruset ha muterat. Det är alltså inte den muterade formen som smittar mellan katter utan mutationen sker hos den infekterade katten.

Symtom

FIP drabbar oftast mycket unga och mycket gamla djur, eller djur som av annan anledning har nedsatt immunförsvar. Hälften av alla katter som insjuknar är yngre än två år.

FIP är en obotlig sjukdom som leder till döden. Sjukdomen finns i en ”torr” och en ”våt” form, och blandformer av dessa två är vanliga. Beroende på vilken form det rör sig om och vilket organ som drabbas kan symtomen variera, men gemensamt för insjuknade katter är att de magrar av/växer dåligt, får nedsatt allmäntillstånd och febertoppar.

Vid den torra formen är sjukdomsförloppet mer utdraget (veckor – månader) och katten kan få besvär från ögon, centrala nervsystemet, njurar mm. Vid den våta formen, som har ett snabbare förlopp (dagar – veckor), får katten vätska i en eller flera kroppshålor, vanligen bukhåla (ascites) och/eller brösthåla (hydrothorax). I dessa fall blir katten svullen om magen eller får svårt att andas.

Diagnos

Det är svårt att ställa den kliniska diagnosen, eftersom laboratorieanalyser inte kan göra skillnad mellan vanligt coronavirus och FIP-varianten. Veterinären kan ta hjälp av blodprover, röntgen och ultraljud för att ställa en s k sannolikhetsdiagnos, men ofta kan inte säker diagnos fastställas utan obduktion eller vävnadsprover från drabbade organ.

Behandling

Det finns ingen behandling mot FIP och sjukdomen leder till döden. Har man stark misstanke om att en katt har FIP bör man överväga att låta katten somna in för att förkorta lidandet.

När bör man kontakta veterinär?

Om katten är sjuk rekommenderas att man kontaktar veterinär.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig