Fästingar och fästingbett på katt

Fästingen är ett blodsugande kvalster, ett slags spindeldjur, som kan vara bärare av olika sjukdomsframkallande bakterier och virus. Dessa smittämnen har fästingen fått i sig genom att suga blod från smittade däggdjur, t ex möss och därmed kan den sprida sjukdomar vidare till både djur och människa. Risken är liten att en katt blir sjuk till följd av ett fästingbett.

Sjukdomar som sprids av fästingar

Infektion med Anaplasma-bakterier ses ibland hos katter i Sverige. Att en katt får Borrelia anses vara sällsynt.

Symptom

Symptom på fästingburen sjukdom orsakad av Anaplasma kan vara feber, allmän smärta, stelhet och ibland hälta som kommer och går.

Vad kan man göra själv?

Gå igenom pälsen

För att minska antalet fästingbett är det bra om pälsen genomsöks varje dag. Kamma noga igenom pälsen, fästingen kanske inte har hunnit bita sig fast ännu eftersom den vandrar omkring en stund på kroppen innan den bestämmer sig för var den ska fästa.

Ta bort fästingen

Om en fästing hittas på katten bör den tas bort så fort som möjligt. Risken att katten får i sig smittämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar. Det är ingen mening att smörja eller badda något på fästingen innan den tas bort.

Ibland kan delar av fästingens käkparti eller främre benpar blir kvar, men detta innebär vanligtvis inte någon ökad risk för insjuknande i någon av de fästingburna infektionerna. Du kan försöka ta bort de kvarvarande fästingdelarna med en pincett, men det är inte nödvändigt att göra det. De brukar försvinna tillsammans med en liten sårskorpa efter några dagar.

Läs mer om förebyggande åtgärder så som fästingemdel.

När bör veterinär uppsökas efter ett fästingbett?

Om katten får påverkat allmäntillstånd, feber, är ovanligt trött, vinglig eller om led- eller muskelvärk upplevs bör veterinär uppsökas. Kom ihåg att berätta om att katten fått fästingbett.

Fakta om fästingen

Fästingen (Ixodes ricinus) finns i stora delar av Sverige, men rikligast i södra delen. Samma sak gäller Norge där fästingar framförallt finns i söder och utmed kusten. I Danmark är fästingar påvisade i hela landet. Av olika anledningar som större rådjursstam och mildare klimat sprider fästingarna sig allt längre norrut.

Fästingar finns främst i skog och i högt gräs. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser – gärna lövskog med tät undervegetation. De blir aktiva tidigt på våren, när det börjar bli fyra till fem grader varmt på dagen. Säsongen för fästingar brukar räknas från mars till november. Fästingens livscykel är 2-6 år, under vilken tid fästingen utvecklas från ägg över nymfstadier till vuxen parasit. I varje stadium behöver den suga blod för att utvecklas vidare men kan leva lång tid utan föda.

När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå och väntar på ett lämpligt djur ska passera. Värddjur är framförallt möss och sorkar men även stora däggdjur samt katter och ibland också människor. Vår vanligaste fästing (Ixodes ricinus) saknar ögon. När den känner av rörelser i vegetationen, koldioxid eller dofter sveper den med frambenen och griper tag i pälsen på den passerande katten, varefter den skär igenom huden med mundelen, som är försedd med hullingar för att fästa bättre, och börjar sedan suga blod.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkten för att komma till shoppen!