Dietråd vid akut kräkning eller diarré hos katt

Katten behöver normalt ca 50-60 ml vätska per kilo kroppsvikt och dygn, detta inkluderar det vatten som finns i maten. Vid kräkningar och/eller diarré kan dygnsbehovet öka upp till det dubbla.

Om katten inte dricker eller äter

Ofta dricker inte katten frivilligt utan måste matas med vatten, fisksoppa eller vätskeersättning. Vätskan kan ges matskedsvis eller med hjälp av en spruta. Katter tål normalt sett inte att vara utan mat mer än 1-2 dygn. De riskerar att lagra in fett i levern vid svält. Om katten inte går att mata med vatten eller mat, eller om allmäntillståndet är påverkat, bör veterinär kontaktas.

Om katten har intensiva kräkningar eller vattentunna diarréer med blod i rekommenderas att veterinär uppsöks. Så är även fallet om katten är medtagen, drar sig undan, inte vill äta, har feber (>39,5 grader). Katter som lider av andra sjukdomar bör uppsöka veterinär vid kräkning eller diarré. Vid misstanke om att katten har ätit på något giftigt eller något främmande föremål som kan sitta fast i tarmen bör veterinär snarast uppsökas.

Åtgärder vid akut kräkning

Nedan följer generella dietråd som rekommenderas vid akut kräkning och/eller diarré. Dietråden bör anpassas individuellt. Om katten fortsätter med kräkning och/eller diarré trots dietråd bör veterinär kontaktas.

Katten kan vara utan mat tills dess att kräkningarna verkar ha upphört. Katten kan matas med vatten eller ljummen vätskeersättning. Om katten inte kan behålla vattnet eller vätskeersättningen kan man avvakta någon timme och försöka igen. Fungerar inte detta, eller om katten fortsätter att kräkas, bör veterinär kontaktas för rådgivning.

När katten upphört med kräkningar kan lite diet i form av kokt vit fisk eller kokt kyckling ges med mycket spad/vätska i små portioner med ca 1-2 timmars mellanrum. Det går även bra att ge speciellt framtaget foder som är lättsmält för kattens mage, vilka finns att köpa hos veterinär. Fortsätt gärna med denna diet i några dagar. Ofta kan en successiv övergång till kattens vanliga foder ske genom successiv övergång till den vanliga maten under någon vecka.

Kattungar bör inte vara utan mat och matas gärna med vatten eller vätskeersättning i små mängder flera gånger per timme så fort kräkningarna avtagit. Om kattungen inte kan behålla vätska eller mat, eller om allmäntillståndet försämras, bör veterinär uppsökas så katten kan få hjälp med vätsketillförsel i ett blodkärl.

Åtgärder vid akut diarré

Vid enbart akut diarré är det inte lika viktigt att låta katten avstå från mat som det är vid akut kräkning. Det är däremot viktigt att tillgodose vätskebehovet eftersom stora vätskemängder kan förloras via tarmen. Små portioner av kokt vit fisk eller kokt kyckling med mycket spad/vätska kan serveras varannan till var tredje timme. Det går även bra att ge speciellt framtaget foder som är lättsmält för kattens mage, dessa foder finns att köpa hos veterinär. Om katten inte dricker själv bör vätska eller vätskeersättning tillföras.

När den akuta diarrén upphört kan djurägaren under en veckas tid långsamt blanda i ordinarie mat.

Andra hjälpmedel

Tarmnormaliserande preparat är ett komplement vid diarré hos katt som vanligtvis används vid obalans i tarmen. Katten bör vid behandling samtidigt ha ett gott allmäntillstånd och fri tillgång till vatte. Diarrén upphör vanligtvis inom 1-3 dygn. Behandlingen med tarmnormaliserande preparat bör kombineras med diet i små portioner. Om kattens allmäntillstånd försämras eller om katten inte kan behålla vätska bör veterinär kontaktas.

Kolsuspension kan ges som antidiarrémedel framför allt om det finns misstanke om att katten har fått i sig gifter. Kol binder flera skadliga ämnen till sin yta t ex kemiska gifter, läkemedel och bakteriegifter och förhindrar därmed att de upptas i kroppen. Kolsuspension bör inte ges tillsammans med antibiotika då kolsuspensionen kan förta antibiotikans effekt.

Kontakta alltid veterinär vid misstanke om förgiftning.

Livsmedel att undvika

Undvik mjölkprodukter, matrester, stor mängd proteiner och kryddad mat. De flesta vällingsorter innehåller mjölkprodukter som för katter med akuta diarréer kan ha svårt att bryta ner.