Akut kräkning och diarré hos katt

Akut gastroenterit är det veterinärmedicinska uttrycket för en akut inflammation i mag- tarmkanalens slemhinnor, som visar sig i form av kräkning och/eller diarré.

Orsak

Orsak till akut kräkning och/eller diarré kan vara många. Katten kan ha ätit olämplig eller otjänlig mat där bakterier direkt eller indirekt via toxiner (giftiga produkter), kan påverka mag- och tarmkanalens funktion.

Smittsamma virus kan många gånger också orsaka akuta utbrott. Inälvsparasiter och reaktion på medicin eller förgiftning är andra orsaker till kräkning och/eller diarré.

Olämpliga föremål (corp al) som kan reta eller fastna i magsäck eller tarm ger oftast endast kräkningar men diarré kan ibland förekomma. Kräkningar och diarré kan även vara symtom på allergi eller sjukdom i andra organsystem som t ex lever, njurar, bukspottkörtel eller sköldkörtel.

Symtom

Symtom vid akut gastroenterit är vanligtvis kräkningar och/eller diarré, ofta med ett häftigt förlopp, som medför vätskeunderskott och störningar av saltbalansen. Vid upprepade kräkningar eller intensiva diarréer kan tillståndet snabbt bli kritiskt för katten.

Vätskebehov

I samband med större mängd kräkning och diarré förlorar kroppen vätska och elektrolyter, det vill säga blodets salter. Kroppen får dessutom inte i sig den vätska som normalt sätt medförs maten. Det är därför mycket viktigt att katten får i sig tillräcklig mängd vätska med extra tillskott av elektrolyter (salter).

Får katten inte behålla vätskan och dessutom har stora förluster genom kräkning och/eller diarré kan det leda till uttorkning. Ett tillstånd som ibland utvecklas till att bli ett kritiskt och livshotande tillstånd. Äldre och mycket unga individer är vanligtvis känsligare för uttorkning.

Vad kan man göra själv?

Vid lindrigare former av akut kräkning och/eller diarré kan enkla åtgärder utföras hemma. Det viktigaste brukar vara att låta magsäcken och tarmen vila från mat någon enstaka timme, men vatten kan erbjudas. Så länge katten kräks bör inte någon fast föda erbjudas.

Katter ska helst inte vara utan mat för lång tid då katter kan utveckla leverförfettning vid längre svält. Unga katter är känsligare för att vara utan mat så därför bör total svält undvikas. Foder med hög smältbarhet och låg fetthalt, t ex kokt fisk eller kokt kyckling, rekommenderas. Färdig dietmat vid kräkningar och/eller diarré finns vanligtvis att köpa hos veterinär. Läs mer om dietråd för katt vid akuta kräkningar och diarréer.

Tarmnormaliserande preparat kan med fördel ges när katten har upphört med kräkningar. De innehåller vanligtvis bindande ämnen och ”goda bakterier”. De finns receptfritt på apotek eller hos veterinären.

Det går att förebygga parvovirus genom årlig vaccinering. Kattens parvovirus, också kallad kattpest är relativt ovanligt idag tack vare att de flesta vaccinerar sina katter.

Katter kan medicineras med preparat där kräkning eller diarré kan vara en biverkning, så kallade NSAID (”non steroid anti-inflammatoric drug”). Om en medicin ger de här biverkningarna bör medicinering avslutas och veterinär kontaktas.

När bör veterinär uppsökas?

Diagnostik

En noggrann klinisk undersökning utförs av veterinär och vanligtvis tas blodprov för att utesluta eller påvisa bakomliggande sjukdom, samt för att kontrollera halten av uttorkning och av elektrolyterna. Ibland väljer veterinären att komplettera med röntgen- eller ultraljudsundersökning för att vidare utreda orsaken till kattens symtom.

Behandling hos veterinär

Behandlingen baseras på kattens sjukdomshistoria och allmäntillstånd. Lindrigt påverkade katter kan ibland behandlas med vätska under huden polikliniskt, medan måttligt påverkade och uttorkade katter oftast skrivs in för vidare vätskebehandling i form av salt- och näringslösningar som intravenöst dropp. En kombination av vätskebehandling med tarmneutraliserade preparat ges vanligtvis. Mer allmänpåverkade katter kan kräva mer intensiv vätskebehandling och övervakning.

Antibiotika ordineras normalt sett inte utan ordineras vanligtvis först vid tecken på allmän infektion, påtagligt nedsatt allmäntillstånd eller diarré eller kräkningar med mycket blod. Det är ovanligt med bakteriella orsaker till kräkning och diarré hos katt. Antibiotika används inte i onödan med tanke på utveckling av antibiotikaresistens. Många antibiotikatyper kan till och med störa mag-tarmkanalen.

Eftervård

Specifika dietråd för den enskilda individen lämnas ut i samband med hemgång från veterinär. Generellt går proceduren långsamt och försiktigt framåt från dietfoder till vanligt foder för att undvika återfall.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig