Tarminvagination hos hund

Invagination av tarmen innebär att en del av tarmen viker (invaginerar) sig in i ett efterföljande tarmsegment. Tarmpassagen försämras kraftigt och även blodflödet till tarmen påverkas, vilket leder till vävnadsskador.

Uppsök veterinär genast

Om du tycker att symptomen stämmer in på ditt djur bör du omedelbart söka hjälp hos veterinär.

Klicka här för närmaste akutklinik

Orsak

Tarminvagination uppstår oftast om tarmen av någon anledning är hyperaktiv, t ex vid kraftiga diarréer, kraftig parasitmängd i tarmen eller vid tumörsjukdomar. Valpar och hundar under ett års ålder är mer benägna att drabbas av tarminvagination än vuxna hundar.

Symtom

Tarminvagination kan misstänkas om en hund med diarré blir akut försämrad. Symtomen kan exempelvis vara en försämring i allmäntillståndet, kräkningar, blodtillblandning i diarrén och tecken på smärtor ifrån buken.

Diagnos

Ibland kan tarminvagination misstänkas genom att veterinären palperar buken (känner på hundens mage). Diagnos ställs dock oftast med hjälp av ultraljud.

Behandling

Om man misstänker tarminvagination måste hunden opereras. I lindriga fall kan tarmen masseras tillbaka till sitt ursprungsläge under operationen. I svårare fall krävs det att det drabbade tarmavsnittet opereras bort, en så kallad "resektion” där en bit av tarmen tas bort och tarmändarna sys ihop. Vid alla typer av ingrepp i tarmen finns en viss komplikationsrisk med risk för läckage och bukhinneinflammation.

Uppsök veterinär genast

Detta kan vara ett akut tillstånd. Vi rekommenderar att du omgående uppsöker en veterinär.

Hitta klinik som kan hjälpa dig