Klåda hos hund

Klåda hos hundar kan yttra sig på många sätt. De kan riva med tassarna, bita, nagga, slicka sig eller på andra sätt försöka komma åt de ställen de vill klia. De kan rulla, åka kana på stjärten eller trycka sig mot golv.

Hundar som kliar sig bör undersökas och utredas av veterinär för att minska risken för onödigt lidande. Ju tidigare hunden blir diagnosticerad och behandlad, desto mindre risk att kroniska och svårbehandlade hudbesvär utvecklas.

Orsak

De vanligaste orsakerna till klåda är utvärtes parasiter, såsom löss, mjällkvalster eller rävskabb, hudinfektioner med bakterie- eller svampar och allergier. Klåda är också ett av symtomen vid pollenallergi. Det första veterinären utreder är parasitsjukdomar, dels för att det är vanligt, dels eftersom de oftast är lätta att behandla. Det är även så att rävskabbsinfektion kan interferera med allergitester.

Behandling hos veterinären

Parasiter kan påvisas genom skrapprover, tejpprover, kamningsprov från pälsen eller genom blodprov när det gäller rävskabb. Bakterie- eller svampinfektioner kan påvisas dels via cytologiprover, vilket innebär att veterinären tar prov från hudförändringarna och tittar på celler i mikroskop, dels genom odlingar. Odlingssvar tar några dagar när det gäller bakterieodlingar och upp till flera veckor för svampodlingar. Innan dess är cytologin ofta vägledande.

Har veterinären uteslutit parasiter eller infektioner som orsak till klådan, kvarstår allergier som nästa steg i utredningen. Allergier har klåda som ett huvudsymtom och det är en livslång sjukdom som det är viktigt att hunden får hjälp med.

Vad kan man göra själv?

Man kan själv leta löss, loppor eller mjällkvalster med förstoringsglas. De övriga vanligaste parasiterna lever djupare i huden och för att kunna upptäcka dessa behövs mikroskop. Djurägaren kan köpa receptfria preparat för behandling av vissa parasiter, men i de flesta fall är det bäst att söka veterinär om hunden har klåda.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig