KCS – Torra ögon hos hund

Keratoconjunctivitis sicca, KCS, innebär att hunden av någon anledning har fått nedsatt produktion av tårvätska.

KCS kan ha många olika orsaker men vanligast är att tårkörtlarna har angripits av det egna immunförsvaret, en så kallad autoimmun sjukdom. Andra tänkbara orsaker är trauma, t ex efter trafikolycka, eller till följd av infektion i tårkörteln. Sjukdomen är kronisk och vanligtvis livslång, men prognosen varierar beroende på hur tidigt i förloppet behandling sätts in och hur väl hunden svarar på behandlingen. Autoimmun KCS är något vanligare hos vissa raser, däribland cavalier king charles spaniel, shih tzu, engelsk bulldog m fl. 

Symtom

Bristen på tårvätska gör att ögat blir torrt och irriterat och det samlas smuts i ögat som inte kan sköljas bort av tårarna. Detta blir en god grogrund för infektioner. Den typiska patienten med torra ögon har riklig mängd segt, grått slem i ögonen. Om ögat är infekterat med bakterier blir slemmet mer gulgrönt till färgen. Man ser också att ögonvitorna blir rödsprängda. På längre sikt blir hornhinnan grumlig och i svårare fall täckt med mörkt pigment som kan påverka hundens synförmåga genom att helt enkelt hindra ljus från att komma in i ögat. En torr hornhinna har dessutom svårare att läka ordentligt och är därför känsligare för skador.

Diagnos

Veterinären gör en undersökning av hundens ögon och kan då mäta tårproduktionen med hjälp av Shirmer Tear Test, STT, vilket är en särskild sorts pappersremsa som placeras innanför det nedre ögonlocket i en minut. Vid normal tårproduktion fuktas mellan 14 och 24 mm av pappersremsan på en minut, men hos hundar med KCS brukar värdet vara under 10 mm och om hunden har kliniska symtom på KCS är det ofta lägre än 5 mm/minut.

Behandling

Varje fall av KCS är unikt och behandlingen varierar därför mycket mellan patienter. Det finns dock några mediciner och behandlingar som används i de flesta fall:

Uppföljning

Första uppföljning efter insättandet av Ciklosporin görs efter 6-8 veckor. Då görs en ny mätning av tårproduktionen för att bedöma effekten av behandlingen. Eftersom hundar med KCS ofta drabbas av kroniska hornhinneinflammationer och därmed har en ökad risk för hornhinnesår, infektioner och att drabbas av synnedsättning så rekommenderas att man låter en veterinär titta på ögonen minst 2 gånger om året.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig