Inför veterinärbesök med hunden

Det finns en del saker att tänka på innan du beger dig till veterinären. Här kan du läsa om hur du kan förbereda innan besöket, hur besöket kan gå till samt vad du bör tänka lite extra på som djurägare.

Förbered hemma

Eftersom hundar inte själva kan förmedla sin sjukdomshistoria är djurägarens berättelse och iakttagelser väldigt viktiga och ibland avgörande för att ställa rätt diagnos.
Skriv gärna ner hundens sjukdomshistoria, symtom och hur lång tid de pågått. Är hunden remitterad från annan veterinär är det en fördel om journalkopian tas med eller skickas i förväg till veterinären.

Det kan också vara bra att dokumentera symtom som inte är ihållande och därför inte visas konstant. Korta filmsekvenser kan visas upp för veterinären.

Om hunden har problem med urinvägarna kan du bli ombedd att ta med ett urinprov vid besöket.

Hos veterinären

Hundar skall vara kopplade under vistelsen på djursjukhuset/djurkliniken, detta för att minska risken för bråck samt oro. Blir hunden stressad av att vänta i väntrummet kan den sitta kvar i bilen, om det inte är för varmt, eller vänta utomhus. Det finns i vissa kliniker även enskilda väntrum.

Den främsta anledningen till att hundar ska vara kopplade är för att undvika smittspridning. Hundar ska inte beredas tillfälle att hälsa på varandra av detta skäl. Vid hög risk för smitta ska hunden vänta ute eller i bil.

Hur går veterinärbesöket till?

Undersökningen börjar med att veterinären frågar ägaren/medföljaren om hundens sjukdomshistoria (anamnes). Det är bra om den som följer med vid besöket känner hunden väl.

Efter anamnesen utför veterinären en klinisk undersökning av hunden. För att specificera problemet behöver veterinären ofta utöka grundundersökningen med specialundersökningar. Specialundersökningar kan t ex vara ultraljud, röntgen, EKG eller blodtrycksmätning. Analyser från blodprov, avföringsprov, urinprov kan också behövas för att diagnostisera eller utesluta olika sjukdomar. Vid akuta besök kan ibland utökade undersökningar behöva skjutas upp om hundens tillstånd tillåter detta.

För att undersöka förekomst av bakterier, svamp eller virus tas prover från misstänkt infekterade områden.

Akutmottagning

Om det är mycket brådskande är det bra om veterinär meddelas att en akut sjuk hund är på väg till djursjukhuset eller djurkliniken. Personalen kan då förbereda sig och ta emot på bästa sätt. För icke livshotande akutärenden kan väntetiden på akutmottagningen variera från några minuter till flera timmar. Det kan vara en eller flera veterinärer som tar hand om akutpatienter. Vid akutbesök tillkommer vanligtvis akut- och jouravgifter.

Bokad tid

Om inte sjukdom eller skada är av akut karaktär kan en tid till en veterinär bokas. I regel blir ett bokat besök mindre kostsamt än ett akutbesök. Vid ett bokat besök finns det vanligtvis möjlighet för utökade undersökningar vid behov.

En del undersökningar kräver speciella förberedelser innan besöket, t ex vid ultraljud av urinblåsa eller om veterinären önskar ett urinprov för vidare utredning. Det kan också vara bra att avstå från att ge hunden mat ett par timmar innan besöket.

Ibland kan lugnande preparat vara nödvändigt för att en undersökning ska kunna genomföras och ibland behövs blodprov. Resultatet av blodprovsanalyserna blir säkrare om hunden har fastat inför provtagningen.

Särskilda anvisningar gäller inför narkos och operation.

Stamtavla och pass

Vid ögonlysning, besiktningar, röntgen av höftleder mm och vid vissa vaccinationer behöver hundens stamtavla och/eller pass som intygar dess identitet medtas. Hundens registreringsnummer och id-nummer kontrolleras i samband med besöket.

Priser

Pris på ett besök lämnas på begäran. En del behandlingar har ett fast pris medan andra varierar beroende på omfattning och vilken behandling eller operation som krävs, vilket betyder att endast ett ungefärligt pris kan lämnas då resultatet av behandlingen inte kan förbestämmas.

Om hunden är inlagd på djursjukhuset kan en daglig uppdatering av kostnaden normalt anges om det önskas.

Försäkring

En olycka händer lätt och kan få oväntade konsekvenser även gällande oförutsedda utgifter. Då kan det vara tryggt att ha en försäkring. Olika försäkringar har dock olika villkor och ersättningsbelopp.

Djurägaren kontaktar själv försäkringsbolaget för att ta reda på om behandlingen omfattas av försäkringen eller om hundens försäkring har någon reservation sedan tidigare, vilket kan betyda att vissa behandlingar inte ersätts. Ersättningsbelopp kan också sjunka med åldern.

Försäkringsbrev

Det är bra att ta med hundens aktuella försäkringsbrev vid veterinärbesök. På försäkringsbrevet står hundens försäkringsnummer samt villkoren för den rörliga och fasta självrisken.

Betalning/Direktreglering

Betalning sker direkt i samband med varje besök. Om direktreglering önskas kan många av våra djursjukhus eller djurkliniker hjälpa till med det under försäkringsbolagens öppettider. Normalt debiteras en avgift i samband med direktreglering.

Direktregleras inte besöket utan betalning sker på plats kan kvitto skickas in till försäkringsbolaget för skadereglering i efterhand. Olika försäkringsbolag har olika lång handläggningstid. För eventuella frågor om skadereglering bör kontakt tas direkt med försäkringsbolaget. 

Agriakortet

Agria, ett av de större djurförsäkringsbolagen, erbjuder delbetalning via sitt Agriakort. Kortet ger också innehavaren rätt till utvalda rabatter. Erbjudandet gäller även för kunder som inte har sina hundar försäkrade i Agria.

Genom Agriakortet kan en rad olika betalningslösningar väljas utifrån vad som passar situationen bäst. Betalningen kan exempelvis skjutas upp eller delbetalas upp till 12 månader. Agriakunder får lägre självrisk om djursjukvården betalas med Agriakortet.

Kontakta Agria för att ta del av villkoren eller för att ansöka om ett Agriakort.

Butik

AniCuras djursjukhus och djurkliniker erbjuder också butiksförsäljning av utvalda foder (för både friska och sjuka hundar) samt tillbehör som leksaker, schampo och kosttillskott.

Recept

Om hunden får recept på medicin kan det hämtas ut på vanligt apotek. Recept kan förskrivas på plats eller elektroniskt via e-recept.

Om hemleverans av receptbelagd medicin önskas kan veterinären välja hemleveransalternativ vid förskrivning av e-recept.

Det är möjligt att söka vilka läkemedel som finns i lager på apoteken i Sverige från Fass.se och Sverigesapotek.se.

Telefonnummer

Ett tips är att alltid ha telefonnummer till jourhavande djursjukhus tillgängligt i händelse av olycka.