Hur ger jag hunden medicin?

I samband med ett veterinärbesök kan receptbelagd medicin skrivas ut. Medicineringen är en del av behandlingen som är viktig att hunden får i sig för att tillfriskna.

Tabletter

Många mediciner förekommer bara i tablettform eller som kapslar. Vissa mediciner bör inte ges i samband med utfodring medan andra lämpligtvis ges tillsammans med mat. Kapslar får som regel inte sönderdelas. Läs medicinens bipacksedel!

Det brukar gå bra att krossa de flesta tabletter och blanda i maten. Det lättaste sättet att ge tabletter/ kapslar är att ge dem direkt i munnen. Det finns tablettgivare som kan underlätta medicingivan. Om hunden är matglad brukar det fungera att linda in tabletten i en köttbulle eller liknande.

Hur ges tabletter?

Så här ger du din hund medicin (video):

Flytande medicin

Flytande medicin kan ofta ges med sked. Om detta upplevs svårt finns vanligtvis medicindoseringssprutor på apoteket. För vissa mediciner medföljer doseringsspruta. Tänk på att inte spruta medicinen rakt ner i halsen. Det finns risk att medicinen då kan komma i luftstrupen i stället.

En del flytande medicin kan med fördel ges på maten. Ge gärna en mindre mängd mat först tillsammans med medicinen så medicinen säkert kommer i djuret. Efter det kan resten av maten ges.