Hur du själv undersöker din hund

Veterinär Karin Löfqvist visar och berättar hur du själv undersöker din hund för att märka om det är något som inte står rätt till.

Ju bättre du känner till din hunds allmäntillstånd då den är frisk, desto lättare har du att märka om något inte står rätt till och bör kontakta veterinär.