Hund som inte äter

Det är viktigt att skilja mellan äkta aptitlöshet, då hunden inte vill äta, och oförmåga att äta, då hunden gärna vill äta men inte kan.

Hos framför allt små hundraser är det inte så ovanligt att aptiten minskar eller helt upphör i samband med exempelvis foderbyte, då en främmande lukt, smak eller konsistens kan medföra att hunden inte vill äta. Detta problem brukar lösa sig om man byter tillbaka till det tidigare fodret.

En mer allvarlig aptitlöshet, som varat en längre tid, leder till viktnedgång och förlust av muskulatur och det är viktigt att den underliggande orsaken utreds.

Orsak

Balansen mellan mättnadskänsla och hungerkänsla regleras i flera olika system, däribland centrala nervsystemet och mag-tarmkanalen. Störningar i dessa system kan orsaka att hunden tappar aptiten.

Möjliga orsaker till äkta aptitlöshet är:

Möjliga orsaker till oförmåga att äta är:

Diagnos

Både hundens sjukdomshistoria (anamnes) och den kliniska undersökningen kan ge veterinären viktiga ledtrådar för att skilja mellan äkta aptitlöshet och en oförmåga att äta. Då aptitlöshet är ett ospecifikt symtom med många tänkbara orsakar baseras den vidare utredningen på vad som framkommit av sjukdomshistoria och kliniska fynd. Möjliga diagnostiska metoder är bland annat tandröntgen, röntgenundersökning av bröst- och/eller bukhåla, ultraljudsundersökning, blodprover, urinprov, endoskopi, CT-undersökning eller MR-undersökning.

Behandling

Aptitlöshet beror oftast på en underliggande sjukdom. Det är viktigt att ställa rätt diagnos så att sjukdomen kan behandlas.

Om aptitlösheten pågår en längre tid kan det vara nödvändigt med inskrivning på djursjukhus, då man utöver att ge intravenös vätskebehandling även kan sondmata hunden genom en slang som förs ner i magen via matstrupe, magsäck eller tarm. En sådan sond brukar tolereras väl av hundarna.

Prognosen beror på vilken den underliggande orsaken för aptitlösheten är.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig