Hund som har svårt att andas

Andnöd, eller dyspné, innebär att hunden har svårt att andas eller har besvärad andning

Uppsök veterinär genast

Om du tycker att symptomen stämmer in på ditt djur bör du omedelbart söka hjälp hos veterinär.

Klicka här för närmaste akutklinik

Dyspné kan drabba alla hundar oavsett ålder och ras, men är vanligare hos trubbnosiga hundar med trånga andningsvägar, som t ex mops, engelsk bulldog och fransk bulldog.

Dyspné är ett allvarligt tillstånd som i värsta fall kan vara livshotande.

Symtom

Mild dyspné är inte alltid lätt att upptäcka. Symtomen kan vara ökat användande av bukmuskulaturen vid andning, nedsatt tolerans för ansträngning, nedstämdhet och försämrad aptit. Vid svårare dyspné andas hunden med öppen mun, andas med tydlig hjälp av bukmuskulaturen samt kan föredra att sitta eller stå upp framför att ligga ner.

Hundar med akut eller svår dyspné är ofta påverkade, och minsta förvärrande av tillståndet kan i värsta fall bli livshotande. Hantera i så fall hunden lugnt och varsamt, och uppsök djursjukhus snarast!

Diagnos

När det har konstaterats att hunden har dyspné försöker veterinären avgöra om andningsbesvären är mest uttalade i samband med inandning eller utandning, och om den underliggande orsaken finns i de övre eller de nedre luftvägarna.

Det finns många orsaker till dyspné, som exempelvis följande:

Ibland kan veterinären ställa diagnos utifrån kännedom om ras, sjukdomshistoria och klinisk undersökning, men ofta krävs röntgen av lungorna samt blodprover. Beroende på sjukdomsmisstanke kan ytterligare provtagningar bli aktuella:

Behandling

Behandlingen avgörs av vad som är den underliggande orsaken till dyspnén.

Uppsök veterinär genast

Detta kan vara ett akut tillstånd. Vi rekommenderar att du omgående uppsöker en veterinär.

Hitta klinik som kan hjälpa dig