Hosta och förkylning hos hund

Liksom vi människor kan hundar drabbas av förkylningsliknande symtom, med varierande grad av besvär från övre luftvägarna, i form av exempelvis hosta eller harklingar.

Mildare symtom på övre luftvägsinfektion observeras ibland hos hundar, med någon enstaka dags lättare hängighet och lindrig hosta eller eventuellt ökad mängd (klart) nosflöde och nysningar. Om det rör sig om en vuxen hund, som är frisk i övrigt, opåverkad och har normal aptit, törst, urin och avföring räcker det vanligtvis att låta hunden vila och regelbundet kontrollera att kroppstemperaturen är normal.

Skulle hunden bli sämre, eller om den inte är återställd inom någon dag, är det lämpligt att kontakta veterinär. Valpar är känsligare och löper större risk att bli allmänpåverkade eller drabbas av sekundärinfektion. Därför bör veterinär kontaktas så fort symtom på förkylning eller annan sjukdom ses hos en valp. Likaså om hunden är gammal eller har ett kroniskt lidande såsom hjärtsjukdom.

När hunden har en typisk skrällande hosta, som ibland kan ge intryck av att hunden har satt något i halsen, benämns detta ofta kennelhosta.

I en del fall kan andra sjukdomar medföra symtom liknande dem som beskrivits ovan:

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom klinisk undersökning och, beroende på symtombild och underliggande orsak, blodprover, ultraljud, röntgen eller andra utredningar. Vilken behandling som väljs beror på vad den underliggande orsaken är.