Hjärt- och lungräddning (HLR) på hund

Här kan du läsa mer om hur du gör hjärt- och lungräddning på din hund.

Det allra svåraste med hjärt- och lungräddning är att våga börja.

Gör en snabb men noggrann bedömning av din hund:

Om hunden är medvetslös och inte andas - kalla på hjälp och påbörja HLR omedelbart.

Grunden i HLR är, precis som på människa, 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar.

Bröstkompressioner

Det allra viktigaste under HLR är korrekt utförda bröstkompressioner. Händerna används för att trycka på hundens bröstkorg för att på så sätt få blodet att fortsätta cirkulera. För att utföra effektiva kompressioner ska hunden ligga på hårt underlag, i sidoläge med sträckt hals. Placera händerna enligt hundens storlek och form, se bild.

Kompressionsteknik

Utför 30 hjärtkompressioner i snabb takt. Hastigheten ska vara 100-120 kompressioner per minut (samma takt som sången ”Här kommer Pippi Långstrump”).

Inblåsningar

Gör inblåsningar genom att blåsa in luft i hundens nos. Behåll huvud och hals i utsträckt sidoläge, och undvik att lyfta hundens huvud från underlaget. Dra ut tungan, placera händerna runt nosen och täta med hundens egna läppar. Gör två korta inblåsningar genom nosen. Anpassa luftmängden till hundens storlek. Mängden ska motsvara ett normalt andetag för hunden, och tiden för varje inblåsning är en sekund.

Fortsätt hjärt- och lungräddningen utan avbrott, 30 kompressioner och 2 inblåsningar växelvis.

Byt person som utför kompressioner med 2 minuters mellanrum, eftersom det är svårt att orka göra kompressioner av god kvalitet längre än så.

Tips/tänk på

Se film på hur du utför HLR på din hund:

Senast uppdaterad i december 2021. Skribent: Johanna Miemois, leg veterinär