Hälsokontroll av den äldre hunden

Ibland kan det vara bra att undersöka hunden för att se att allt står rätt till. En hälsokontroll kan upptäcka förändringar i kroppen som senare kan orsaka sjukdom eller problem för hunden. Eftersom många sjukdomar har en långsam utveckling kan en hälsokontroll upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede.

Vi rekommenderar att hundar genomgår en hälsokontroll en gång om året, och oftare när de blir äldre. Hundar betraktas som äldre när de passerat hälften av sin förväntade livslängd. Beroende på rasen kan den variera från fyra till sju år.

Veterinären utför en kontroll av hunden från nos till svans:

Om veterinären upptäcker att allt inte är som det borde vara vid hälsokontrollen, kan en utökad undersökning och utredning i form av till exempel utökad provtagning, ultraljud eller röntgen behövas. Ofta måste man boka ett nytt besök för detta.

Om hunden uppvisar symptom av något slag rekommenderar vi ett besök för utredning av dessa istället för en hälsokontroll.