Hälsokontroll av den äldre hunden

Ibland kan det vara bra att undersöka hunden för att se att allt står rätt till. En hälsokontroll kan upptäcka förändringar i kroppen som senare kan orsaka sjukdom eller problem för hunden. Eftersom många sjukdomar har en långsam utveckling kan en hälsokontroll upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede.

Vi rekommenderar att hundar får en hälsokontroll minst en gång om året, och ofta oftare när de blir äldre. Hundar betraktas som äldre när de passerar hälften av sin förväntade livslängd. Beroende på rasen kan den variera från fyra till sju år.

Veterinären utför en kontroll av hunden från näsa till svans, bland annat unsersöks:

Om veterinären upptäcker att allt inte är som det borde vara vid hälsokontrollen, kan en utökad undersökning och utredning i form av till exempel ultraljud eller röntgen behövas. Ofta måste man boka ett nytt besök för detta.

Om hunden visar symtom bör ett regelbundet veterinärbesök bokas istället för en hälsokontroll.