Godartade knölar i huden hos hund

En vanlig orsak till att djurägare tar sin hund till veterinären är att man har hittat en knöl i huden.

Det finns flera orsaker till att hunden får knölar och ojämnheter i huden, och i de flesta fall är de ofarliga (men ibland besvärande för hunden). I en del fall kan det dock röra sig om en elakartad tumör, så om du hittar en knöl i huden hos din hund är det lämpligast att uppsöka veterinär för att få den undersökt.

Olika typer av godartade nybildningar och knölar

Diagnos

I samband med den kliniska undersökningen tar veterinären ofta ut prov från knölen med hjälp av kanyl (s k finnålsaspirat) och undersöker detta i mikroskop. Beroende på hundens temperament och knölens lokalisation kan man behöva ge hunden en lugnande spruta inför provtagningen, men oftast görs det utan. I en del fall tas vävnadsprov (biopsi) alternativt opereras hela knölen bort och analyseras i sin helhet. Sådana ingrepp görs under narkos eller med lugnande medel och lokalbedövning.

Behandling och prognos

Behandlingen varierar beroende på vad den aktuella knölen utgörs av. Prognosen för godartade nybildningar är god, men en del besvär kan vara återkommande, däribland aterom och furunkulos.