Hund förbereds inför narkos och operation

Förberedelser inför narkos och operation hund

Före narkos och operation behöver hunden förberedas för att narkosen ska bli så bra som möjligt för hunden och för att minska risken för infektioner.

Att tänka på dagen innan narkos/operation