Diarré hos hund

Diarré hos hund

Det är vanligt att hundar drabbas av diarré och/eller kräkningar, vilket ofta är ett symtom på en inflammation i mage och tarm, så kallad akut gastroenterit. Magsjukan kan komma snabbt och försvinner också oftast relativt snabbt. Diarrén kan även vara kronisk, det vill säga att diarrén pågått mer än 2-3 veckor.

Orsak

Diarré kan orsakas av olika faktorer som exempelvis mask, plötsligt foderbyte, virus, bakterier eller medicin. Drabbas flera hundar samtidigt misstänks smittsam orsak. Diarré kan även vara symtom på allergi eller sjukdom i andra organsystem som exempelvis lever, njurar, bukspottkörtel eller sköldkörtel.

Symtom

Allmäntillståndet kan vara mer eller mindre påverkat. Andra symtom kan vara att hunden har feber, minskad aptit eller verkar ha ont i magen. Diarrén kan vara blodblandad, slemmig eller vattentunn.

Vad kan man göra själv?

Om hunden drabbas av plötsliga diarréer så är det viktigt att ha koll på dess allmäntillstånd, eftersom det snabbt kan förändras. Det kan även vara bra att ta tempen på hunden. Normal temperatur är 38-39°C.

Vid diarré går det ofta bra att ganska använda något tarmnormaliserande preparat. Tarmnormaliserande preparat finns att köpa hos veterinär eller på Apoteket.

Det går bra att svälta en normal frisk hund runt 24-36 timmar. Läs mer om dietråd vid diarré. Ibland kan hunden behöva extra vätskeersättning.

När bör veterinär uppsökas?

Diagnostik

Hos veterinären kommer hunden först undersökas genom en klinisk undersökning. Ofta tas ett blodprov och ibland kompletteras undersökningen med röntgen eller ultraljud för att utesluta bakomliggande orsaker.

Om det finns en misstanke om ett främmande föremål i tarmen kan undersökningen även kompletteras med en så kallad kontrastpassageröntgen.

Behandling hos veterinär

Behandlingen baseras på hundens sjukdomshistoria och allmäntillstånd. En kombination av vätskebehandling med tarmneutraliserade preparat ges vanligtvis. Lindrigt påverkade hundar kan vanligtvis behandlas med vätska under huden polikliniskt (direkt på kliniken/djursjukhuset), medan måttligt påverkade och uttorkade hundar oftast skrivs in för vidare vätskebehandling i form av salt- och näringslösningar som intravenöst dropp. Mer allmänpåverkade hundar kan kräva mer intensiv vätskebehandling och övervakning.

Antibiotika ordineras normalt sett inte då bakteriellt orsakad diarré inte är vanligt. Vid blodblandad diarré tillsammans med påverkat allmäntillstånd och/eller feber, ges vanligen antibiotika för att förhindra spridning av tarmens normala bakterier till blodbanorna. Antibiotika används inte i onödan med tanke på utveckling av antibiotikaresistens. Många antibiotikatyper kan till och med störa mag-tarmkanalen.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!