Bukspottkörtelinflammation hos hund

Pankreatit innebär att det föreligger en inflammation i bukspottkörteln.

Orsak

Bukspottkörteln är belägen bredvid tolvfingertarmen och utsöndrar enzymer till tarmen för att bryta ner födan. Vad som utlöser inflammation i bukspottkörteln är sällan känt. Det kan t ex bero på intag av fet mat, läkemedel eller andra substanser. Höga blodfetter ger en ökad risk för pankreatit. Vissa raser (ex. dvärgschnauzer) har lättare att få pankreatit.

Symtom

Typiska symtom hos en akut pankreatit är kräkningar, buksmärta och aptitlöshet. Symtomen kan komma smygande men ibland kommer de mycket akut, där hunden ofta blir mycket dålig och kan behöva intensivvård.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av blodprover för att kolla bl.a. bukspottskörtelenzym. Vid ultraljudsundersökning av bukhåla kan en inflammation i och runt bukspottkörtel påvisas.

Behandling

Behandling av pankreatit är understödjande med dropp och smärtlindring i det akuta skedet. För att minska belastningen av bukspottskörteln ges ett fettsnålt foder (<10% fett) under de första månaderna. Mängden bukspottkörtelenzym mäts via blodprov på återbesök för att se hur skadan läker av.

En del individer utvecklar en kronisk inflammation i sin bukspottkörtel.