Borrelia hos hund

Borreliabakterier (Borrelia burgdorferi) sprids via fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen borrelia. De flesta hundar som infekteras med Borreliabakterier utvecklar dock aldrig klinisk sjukdom.

Symtom

Symtombeskrivning kommer framför allt från infektion med Borreliabakterier i Nordamerika. Ofta beskrivs feber och ledinflammationer.

Man uppskattar att minst 90% av alla hundar är infekterade med Borreliabakterien i Sverige och har således antikroppar mot Borrelia. Observera att klinisk sjukdom orsakad av Borrelia mycket sällan ses hos hundar.

Detta gör att det inte är tillräckligt att genom ett blodprov kunna diagnosticera sjukdomen hos hund. Med tanke på den resistensutveckling mot antibiotika som finns hos människor och djur världen över, är det viktigt att inte överdiagnostisera sjukdomen Borrelia hos hund på grundval av förekomst av antikroppar mot bakterien.

Vad kan man göra själv mot borrelia?

Förebyggande behandling består av att förebygga fästingangrepp med hjälp av fästingprofylax i kombination av regelbunden, daglig genomgång av hundens päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion.

Vaccinet ”Trilyme” är numera godkänt av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket bedömer dock att värdet av vaccinering mot Borrelia hos hundar i Sverige är begränsat, dels eftersom det är ovanligt att hundar blir sjuka av en Borreliainfektion och dels då dokumentationen gällande vaccinet delvis är bristfällig.