Borrelia hos hund

Borrelia hos hund

Borreliabakterier (Borrelia burgdorferi) sprids via fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen borrelia.

Allmän information om borrelia infektion

Infektion hos hund är mer eller mindre vanligt i olika delar av Sverige men orsaker sällan symtom (ca 95% av infekterade hundar utvecklar aldrig några symtom). Symtom är ofta milda och om en behandling behövs ses ett mycket snabbt tillfrisknande (efter en till två dagar). Kronisk sjukdom eller återkommande besvär förväntas inte och dödsfall av infektionen har inte setts hos hund.

Symtom

I de flesta fall ser man inga symtom alls eller bara en liten hudreaktion (rodnad) vid själva fästingbettet.

Om tydliga symtom utvecklas ses i varierande grad akut feber, dämpat allmäntillstånd, aptitlöshet och plötsliga ledbesvär så som hälta, svullnad och ömma leder. Mer ovanliga symtom är rytmstörningar på hjärtat, neurologiska problem och njurpåverkan. Dessa uppstår två till sex månader efter ett bett från en infekterad fästing.

Diagnos

Eftersom symtom är mycket ovanligt vid en borreliainfektion hos hund är det inte tillräckligt att genom ett blodprov kunna diagnosticera sjukdomen hos hund. Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistoria, kliniska fynden tillsammans med ett blodprov för att påvisa antikroppar.

Med tanke på den resistensutveckling mot antibiotika som finns hos människor och djur världen över, är det viktigt att inte överdiagnostisera sjukdomen borrelia hos hund på grundval av förekomst av antikroppar mot bakterien (utan sjukdomssymtom).

Behandling

Om en borreliainfektion misstänks och hunden har besvärliga symtom kan djuret behöva en antibiotikabehandling. Hundar blir snabbt pigga igen men det innebär inte att medicineringen ska avslutas. Det krävs en lång behandling för att tillfriskna helt.

Vad kan man göra själv mot borrelia?

Förebyggande behandling består av att förebygga fästingangrepp med hjälp av fästingprofylax i kombination av regelbunden, daglig genomgång av hundens päls för att avlägsna fästingar innan de hunnit överföra eventuell infektion.

Man kan försöka undvika att hunden vistas i högt gräs och fuktiga områden där man vet att fästingarna gärna håller till.

Vaccinet ”Trilyme” är numera godkänt av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket bedömer dock att värdet av vaccinering mot Borrelia hos hundar i Sverige är begränsat, dels eftersom det är ovanligt att hundar blir sjuka av en borreliainfektion och dels då dokumentationen gällande vaccinet delvis är bristfällig.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig