Blodöra hos hund

Blodöra innebär att hundens öronlapp svullnar upp till följd av en blodansamling mellan huden och öronbrosket. Detta uppstår oftast på grund av att hunden skakar mycket på huvudet, varvid kärlen i örat brister och öronlappen fylls med blod.

Orsak

De allra flesta hundar har en öroninflammation med klåda som bakomliggande orsak till att den har skakat på huvudet.

Behandling

Det finns en rad olika behandlingar för att åtgärda blodöra. I vissa fall töms den blodfyllada öronlappen och ibland utförs en lite större operation. Man anser numer att det är en fördel att avvakta några dagar innan tömning eller annan behandling sker, då risken för återfall minskar. Öronlappen kan skrumpna till ett så kallat ”blomkålsöra” om inte någon behandling väljs.

Veterinären undersöker hunden för att ta reda på grundorsaken till att den skakar på huvudet. Behandling sätts in om orsak hittas.