Armbågsledsdysplasi hos hund

Armbågsledsdysplasi förkortas ED efter den engelska benämningen ”elbow dysplasia”, vilket innebär en onormal utveckling av armbågsleden.

Armbågsleden består av tre bendelar. Humerus (överarmsbenet) som leder mot de två underarmsbenen; radius (strålbenet) och ulna (armbågsbenet).

Elbow Dysplasia är ett samlingsnamn för olika ärftliga tillväxtrubbningar som kan ske i armbågen under hundens uppväxt och innefattar fragmenterad processus coronoideus (FCP), osteochondros (OCD), ununited anconeal process (UAP), samt ospecifik artros.

Orsak

När en led har dålig passform uppstår en onormal punktbelastning på olika ställen i leden vilket anses vara en bakomliggande orsak till FCP, OCD och UAP. Dessa tillväxtrubbningar kan leda till hälta och smärta, samt utveckling av osteoartros, i leden. Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad. Ledbroskdefekter kan ses i andra delar av leden men är ovanliga.

Drabbade raser

Armbågsledsdysplasi, ED, har de senaste årtionden uppmärksammats och diagnostiserats hos hundar av många raser. Liksom höfledsdysplasi är ED vanligare hos storväxta raser.

Avläsning

Vid den centrala granskningen av ED-röntgen graderas armbågsledsdysplasi enligt en skala som används internationellt. Graderingen visar endast om det finns pålagringar i leden, inte vilken av ovanstående defekt som är orsaken.

Symtom

Många hundar, med lindriga pålagringar konstaterade efter ett års ålder, visar inga tecken på smärta. En del raser röntgas inte som unga och kan få symtom först senare i livet fast problemet har funnits sedan ung ålder.

Gemensamma symtom för de olika tillväxtrubbningarna i armbågsleden är vanligen stelhet efter vila som ofta blir bättre eller försvinner när hunden har rört sig en stund. Något tydligt samband mellan graden av benpålagringar och smärtsymtom finns inte. Unga hundar med återkommande hälta ska alltid undersökas eftersom en tidig diagnos med rätt behandling ger en bättre prognos.