Akut trauma, hund

Om hunden råkar ut för ett våldsamt trauma, till exempel genom trafikolycka, fall från hög höjd, jaktolycka eller liknande, måste den snabbt komma under vård. Ofta är de fysiska skadorna uppenbara från början, men inte alltid. Inre blödning, tilltagande lungpåverkan eller chock utgör olika tillstånd som kan bli akuta efter hand.

Uppsök veterinär genast

Om du tycker att symptomen stämmer in på ditt djur bör du omedelbart söka hjälp hos veterinär.

Klicka här för närmaste akutklinik

Första hjälpen är lika viktig för hundar som råkat ut för en olycka som för människor i samma situation. Klicka här för att komma till vår lathund för första hjälpen eller klicka här för att se vår film om hjärt-och lungräddning.

Om du blir vittne till att en hund råkar ut för en svår olycka bör du inleda första hjälpen omgående. Tänk på att skydda dig själv från att bli biten, eftersom en hund i smärta kan göra utfall. Om möjligt bör du göra en provisorisk munkorg, se instruktion här. Hunden måste så snart som möjligt komma till djursjukhus, eller om avståndet dit är för stort, till närmaste veterinär. Se gärna till att kontakta djursjukhuset eller kliniken och meddela att ni är på väg så att de kan förbereda sig för er ankomst.

Symtom

Hundar kan förstås råka ut för olyckor när ingen ser det. Tecken på att din hund kan ha varit med om en olycka kan till exempel vara:

Hos veterinären

Ju mer information du kan ge beträffande hundens sjukdomshistoria, desto lättare är det för veterinären att bedöma det fortsatta vårdbehovet och utredningsgången. Frågor som veterinären kan vilja ha svar på är:

Vid den inledande kliniska undersökningen görs en bedömning av hundens allmäntillstånd och hälsoparametrar såsom hjärtfunktion, andning, nervfunktion med mera. Ofta görs en röntgenundersökning av buk- och brösthåla, och blodprov samt om möjligt urinprov.

I det akuta skedet läggs tyngdvikten på att säkerställa hundens andning, syresättning och blodcirkulation samt att hejda eventuell större blödning. Skador som exempelvis benbrott är sällan livshotande och man brukar vänta med att åtgärda dessa tills hunden är tillräckligt stabil för att sövas.

Vårdbehovet bestäms från fall till fall, alltifrån att hunden skrivs in på intensivvårdsavdelning till att den får stanna över dagen för observation. I en del fall får hunden gå hem för observation i hemmet och komma på återbesök till veterinären för uppföljning. Man bör dock aldrig lämna en hund som nyss råkat ut för en olyckshändelse utan uppsikt även om den verkar frisk, eftersom detta kan ändras plötsligt.

Prognos

Prognosen kan vara svårbedömd i det akuta skedet. Många gånger går det lättare att uttala sig om prognosen efter något dygns behandling och efter att vidare utredningar har gjorts. Idag har vi stora möjligheter att ge hundar avancerad vård och goda chanser för tillfrisknande. Veterinären kommer att redogöra för möjliga behandlingsalternativ, men även tala om när avlivning kan vara det skonsammaste för hunden.

 

Publicerad juni 2017

Uppsök veterinär genast

Detta kan vara ett akut tillstånd. Vi rekommenderar att du omgående uppsöker en veterinär.

Hitta klinik som kan hjälpa dig