Akut kräkning hos hund

Akut kräkning hos hund

Akut gastroenterit är det veterinärmedicinska uttrycket för en akut inflammation i mag- tarmkanalens slemhinnor som visar sig i form av kräkning och/eller diarré.

Orsak till akut kräkning hos hund

Orsak till akut kräkning och/eller diarré kan vara många. Hunden kan ha ätit olämplig eller otjänlig mat där bakterier direkt eller indirekt via toxiner (giftiga produkter), kan påverka mag- och tarmkanalens funktion.

Smittsamma virus kan många gånger också orsaka akuta utbrott. Inälvsparasiter och reaktion på medicin eller förgiftning är andra orsaker till kräkning och/eller diarré. Olämpliga föremål (corp al) som kan reta eller fastna i magsäck eller tarm ger oftast endast kräkningar men diarré kan förekomma. Kräkningar och diarré kan även vara symtom på allergi eller sjukdom i andra organsystem som till exempel lever, njurar, bukspottkörtel eller binjurebarken.

Symtom

Symtom vid akut gastroenterit är vanligtvis kräkningar och/eller diarré, ofta med ett häftigt förlopp, som medför vätskeunderskott och störningar av saltbalansen. Tillståndet kan snabbt bli kritiskt för hunden.

Vätskebehov

I samband med större mängd kräkning och diarré förlorar kroppen vätska och elektrolyter, det vill säga kroppens salter. Det är därför mycket viktigt att hunden får i sig tillräcklig mängd vätska med extra tillskott av elektrolyter (salter).

Får hunden inte behålla vätskan och dessutom har stora förluster genom kräkning och/eller diarré kan det leda till uttorkning. Ett tillstånd som ibland utvecklas till att bli ett kritiskt och livshotande tillstånd. Små hundraser, valpar och äldre individer är vanligtvis känsligare för uttorkning.

Vad kan man göra själv?

Vid lindrigare former av akut kräkning och/eller diarré kan enkla åtgärder utföras hemma. Det viktigaste brukar vara att låta magsäcken och tarmen vila från mat, men vatten kan erbjudas. Så länge hunden kräks bör inte någon fast föda erbjudas. Små hundar och unga valpar är känsligare för att vara utan mat så därför bör total svält undvikas. Foder med hög smältbarhet och låg fetthalt exempelvis ris och fisk rekommenderas. Färdig dietmat vid kräkningar och/eller diarré finns vanligtvis att köpa hos veterinär. Läs mer om dietråd för hund vid akuta kräkningar och diarréer.

Tarmnormaliserande preparat kan med fördel ges när hunden har upphört med kräkningar. De innehåller vanligtvis bindande ämnen och ”goda bakterier”. Preparaten finns receptfritt på apotek eller hos veterinären.

Det går att förebygga virus som parvovirus på hund genom årlig vaccinering. Parvovirus är relativt ovanligt idag tack vare att de flesta vaccinerar sina hundar.

Hunden kan medicineras med medicin där kräkning eller diarré kan vara en biverkning, så kallade NSAID (”non steroid anti-inflammatoric drug”). Om en medicin ger de här biverkningarna bör medicinering avslutas och veterinär kontaktas.

När bör veterinär uppsökas?

Diagnostik

En noggrann klinisk undersökning utförs av veterinär, vanligtvis tas blodprov för att kontrollera halten av uttorkning och för att se hur kroppen svarat av obalansen av elektrolyterna. Ibland väljer veterinären att komplettera med röntgen- eller ultraljudsundersökning för att kunna diagnostisera orsaken till hundens symtom.

Behandling hos veterinär

Behandlingen baseras på hundens sjukdomshistoria och allmäntillstånd. Lindrigt påverkade hundar kan vanligtvis behandlas med vätska under huden direkt på kliniken, medan måttligt påverkade och uttorkade hundar oftast skrivs in för vidare vätskebehandling i form av salt- och näringslösningar som intravenöst dropp. En kombination av vätskebehandling med tarmneutraliserade preparat ges vanligtvis. Mer allmänpåverkade hundar kan kräva mer intensiv vätskebehandling och övervakning.

Antibiotika ordineras normalt sett inte utan ordineras vanligtvis först vid tecken på allmän infektion, påtagligt nedsatt allmäntillstånd eller diarré eller kräkningar med mycket blod. Antibiotika används inte i onödan med tanke på utveckling av antibiotikaresistens. Många antibiotikatyper kan till och med störa mag- tarmkanalen.

Eftervård

Specifika dietråd för den enskilda individen lämnas ut i samband med hemgång från veterinär. Generellt går proceduren långsamt och försiktigt framåt från dietfoder till vanligt foder för att undvika bakslag. Kraftig motion bör undvikas tills allmäntillståndet är helt återställt.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig