Legitimerad veterinär

Anita Leideman, grundare av Erikslust Veterinärklinik, har jobbat som veterinär sedan 1985 och har specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar. Anita ägnar sig åt invärtesmedicin, mjukdelskirurgi och tandvård och har dessutom särskild kompetens inom och lång erfarenhet av hudsjukdomar.