Kaniner bör vaccineras mot kaninpest och kaningulsot.

Malmö

Köpenhamnsvägen 44, 46 217 71 Malmö
Hitta hit 040 - 91 20 77

Vaccination kanin

Vi rekommenderar att alla kaniner vaccineras årligen mot kaninpest samt mot de båda varianterna av kaningulsot typ 1 och typ 2. I nuläget har vi Nobivac MYXO-RHD PLUS (mot kaninpest och kaningulsot typ 1 och typ 2) hemma. 

Kaninpest (Myxomatos) och kaningulsot (RHD, Rabbit Hemorrhagic Disease) är två allvarliga virussjukdomar som kan drabba såväl vilda som tama kaniner.

Kaninpest

Förekommer i södra Sverige och ses året runt. Symptom inkluderar varig ögoninflammation och svullnader runt ögon och könsorgan samt på öronen. Viruset kan spridas via direktkontakt mellan kaniner samt via insekter eller fåglar. Sjukdomen har en hög dödlighet.

Det finns ett registrerat vaccin i Sverige, Nobivac Myxo-RHD, vilket ges i syfte att minska dödlighet och kliniska symptom på kaninpest hos tamkanin. Vaccinet skyddar även mot den ena varianten av kaningulsot (se vidare nedan). Vaccinet kan ges från 5 veckors ålder. 

Kaningulsot

Förekommer framförallt i landets södra delar upp till Gävleborgs län och ses i större utsträckning under sommarhalvåret. Viruset finns i två varianter, RHDV1 och RHDV2. Sjukdomsbilden kan variera. En del kaniner dör plötsligt utan föregående symptom, andra utvecklar feber, andningssvårigheter, sekret från näshålan eller symptom från nervsystemet. Dödligheten till följd av sjukdom är mycket hög. Viruset sprids via direktkontakt mellan kaniner men även indirekt via infekterat material (avföring, urin, blod etc) och utrustning (matskålar, skor, kläder mm). Insekter såsom knott och mygg kan ha en del i smittspridningen. Viruset är mycket motståndskraftigt i miljön vilket måste beaktas i saneringsarbetet efter sjukdom.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta oss på 040 - 91 20 77

 

 

Malmö

Köpenhamnsvägen 44, 46 217 71 Malmö
Hitta hit 040 - 91 20 77