Avlivning och kremering

Det är ett viktigt ansvar att fatta beslutet om avlivning när tiden är inne. Tveka inte att kontakta veterinär om du vill få en bedömning av ditt djurs hälsotillstånd och prognos, eller bara ha någon att rådgöra med.

Malmö

Köpenhamnsvägen 44, 46 217 71 Malmö
Hitta hit 040 - 91 20 77

Inför besöket

Att ta beslut om att låta sitt djur få somna in är aldrig lätt. Men ibland är det oundvikligt för att djuren inte ska genomgå onödigt lidande. Hos oss är det alltid veterinärerna som utför själva avlivningen. Ofta vet ni som djurägare själva när det är dags, men är ni tveksamma finns det självklart möjlighet att boka tid för en ordentlig veterinärundersökning först.

Hur går en avlivning till?

Vi försöker alltid tilldela dig och ditt djur ett avskiljt rum där ni kan ta farväl i lugn och ro. Vid ankomst guidas ni in på det rum som förberetts åt er. Väl därinne får man som djurägare skriva under en anhållan om avlivning och betalningen görs på rummet, så man slipper stå i väntrummet med övriga kunder. Kan eller vill du som ägare inte närvara på kliniken är det viktigt att ditt ombud har med sig en fullmakt från dig.

Därefter får ditt djur oftast en lugnande spruta, så denne inte ska behöva uppleva hanteringen som stressande. Detta sker i överenskommelse med er, och i vissa fall kan det vara aktuellt att avstå lugnande medicinering. När ditt djur är trött så läggs en venkateter i benet, och en överdos narkosläkemedel ges direkt i blodet. Veterinären lyssnar på hjärtat och försäkrar sig om att djuret fått somna in. Vi rekommenderar i första hand djurägaren att om möjligt sitta med sitt djur under hela tiden, då detta oftast ger lugn och trygghet till djuret. Vill man dock gå ut från rummet under själva avlivningen så är det självklart okej, och om så önskas får man gärna komma in och se sitt djur direkt efter.

Vad händer med kroppen?

Vid vanlig kremering tas flera djur om hand samtidigt. Vid separat kremering får djuret en särskild märkning och hanteras enskilt under hela processen. Vi kontaktar djurägaren så fort askan har kommit tillbaka till kliniken.

Djurägaren kan även få ta med sitt djur hem för att ordna en egen begravning. Kontrollera med kommunen om det är tillåtet att begrava katt eller hund på tomten. Det är oftast inte tillåtet att begrava djur inom stadsplanerat område, dock finns det ett antal djurkyrkogårdar som tar emot kremerade husdjur.

Vid begravning hemma kan speciella minnesstenar beställas från olika företag.

Malmö

Köpenhamnsvägen 44, 46 217 71 Malmö
Hitta hit 040 - 91 20 77