Allergitest och hyposensibilisering

Som en del i en hudutredning görs i många fall ett allergitest exempelvis genom blodprov för att kunna analysera hundens antikroppar mot olika allergener.

Malmö

Köpenhamnsvägen 44, 46 217 71 Malmö
Hitta hit 040 - 91 20 77

Vid allergitest med hjälp av blodprov utförs en laboratorieanalys av hundens antikroppar mot olika allergener.

Resultatet av allergitesterna kan ligga till grund för behandling genom s k hyposensibilisering. Vid hyposensibilisering injiceras en liten mängd av de allergener som hunden visat en signifikant allergisk reaktion mot. Injektionerna upprepas enligt ett förutbestämt tidsschema och ges i ökande dos. Syftet är att hundens immunförsvar ska bli ”avtrubbat” mot allergenerna så att den allergiska reaktionen avtar. Ca 80% av de behandlade hundarna upplevs bli helt eller delvis hjälpta i sin allergi.