Det kan vara svårt att själv avgöra om djuret behöver komma till veterinär omgående eller på ett bokat besök. Kontakta oss gärna per telefon för rådgivning.

Malmö

Köpenhamnsvägen 44, 46 217 71 Malmö
Hitta hit 040 - 91 20 77

När bör veterinär uppsökas akut?

Vid brådskande sjukdomsfall rekommenderar vi att du transporterar djuret till närmaste djursjukhus snarast möjligt. Exempel på sådana tillstånd är:

Andra tillstånd som behöver akut veterinärtillsyn är ormbett, värmeslag, blodig kräkning/diarré, uttorkning, urinstopp, stopp i mag-tarmkanalen, smärta från ögat, allmänpåverkan samt hög feber.

Kontakta oss hellre en gång för mycket än för lite!

Akutkirurgi hund och katt

Akutkirurgi innebär ofta större risker än en planerad operation. Ofta är djuret påverkat av det sjukdomstillstånd eller de traumatiska skador som behöver åtgärdas kirurgiskt och detta innebär att både narkosen och själva operationen kan bli mer riskfylld. I möjligaste mån försöker man att stabilisera patienten innan den sövs ner, t ex genom att ge intravenöst dropp. Man ser även till att ha möjlighet att sätta in intensivvårdsåtgärder som exempelvis syrgastillförsel eller blodtransfusion om det skulle behövas.

Exempel på tillstånd då akutkirurgi kan vara aktuellt är alltifrån exempelvis mindre bitskador till livmoderinflammation, stopp i tarmen eller urinröret, kejsarsnitt samt magomvridning. Även skador till följd av olyckshändelser kan behöva åtgärdas akut.   

På Anicura Erikslust kan vi utföra majoriteten av akuta operationer av patienter med livshotande skador, inre blödningar eller infektioner.

Malmö

Köpenhamnsvägen 44, 46 217 71 Malmö
Hitta hit 040 - 91 20 77