Cytostatikabehandling

Tillsammans med veterinär Kira Rosenkilde Underbjerg kan vi nu på AniCura Erikslust Veterinärklinik erbjuda utredning och behandling av tumörsjukdomar. Kira har särskilt intresse och erfarenhet inom onkologi (cancerbehandling) och kan erbjuda behandling med cytostatika (cellgift).

Kira kontrollerar knölar och kan också ta hand om ert djur om det redan fått konstaterat cancer. En bedömning görs av varje djur och dess sjukdom och tillsammans fattas ett beslut om hur man går vidare.

I de flesta fall försöker man ta ett cellprov eller ett vävnadsprov från en knöl innan man går vidare med behandling. Ett cellprov ger ofta en bra indikation på om en knöl är elakartad och denna information är en stor hjälp vid planering av en eventuell operation efteråt. I vissa fall vill man också försöka leta efter spridning av cancern. Vi försöker alltid att operera bort cancern i första hand. Vissa tumörsjukdomar går tyvärr inte att operera och ibland har de hunnit sprida sig redan innan en operation. I de fallen kan man ofta behandla med cellgift. Djur tolererar oftast cellgiftsbehandling mycket väl och endast ett fåtal får biverkningar under behandlingen. 

Välkommen att boka en tid till Kira!