Hjärt- och bukultraljud

Tillsammans med veterinär Katrine Lindegaard kommer vi fortsättningsvis kunna erbjuda mer komplicerade ultraljudsundersökningar av buk samt ultraljud av hjärta. Katrine kommer fortsätta att komma till oss på Anicura Erikslust Veterinärklinik två gånger i månaden. 

Katrine Lindegaard tog sin veterinärexamen vid Köpenhamns universitet 2002 och blev svensk steg 1-specialist i hundens och kattens sjukdomar 2011. Katrine har många års erfarenhet med ultraljud från bland annat olika djursjukhus och är vidareutbildad inom ultraljud och kardiologi.