Kvalitet och antibiotika

Att förbättra hälsan för både djur och människor

Våra viktigaste bidrag till samhället är att upprätthålla patientsäkerhet och hög medicinsk kvalitet. På så sätt hjälper vi till att förbättra hälsan globalt, främst bland husdjur, men som en följd av det även människors hälsa.

Med vårt eget kvalitetsutvecklingsprogram, QualiCura, förbättrar vi ständigt vårdkvaliteten på våra kliniker. Genom QualiCura erbjuder vi struktur och stöd till våra kliniker och ser till att både goda idéer och viktiga lärdomar sprids i hela företaget.

Ett viktigt område inom patientsäkerhet är antibiotika. Antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största hoten mot människors och djurs hälsa och överkonsumtionen av antibiotika leder till ökad spridning av resistenta bakterier. Det är därför en utmaning för hela världen att minska användningen av antibiotika. Genom målmedvetet och enträget arbete har vi kunnat minska vår egen användning av antibiotika två år i rad, på vissa kliniker med så mycket som 40%. Med din hjälp som djurägare och genom bättre förebyggande vård, förbättrad hygien och sårvård kommer vi att kunna nå målet att halvera vår användning av antibiotika till slutet av 2030.

AniCuras egenutvecklade QualiCura är djursjukvårdens mest omfattande kvalitetsprogram. Läs mer i vår kvalitets- och hållbarhetsrapport.
Mer än hälften av våra kliniker minskade användningen av antibiotika år 2018.
  • Vårt mål är att halvera vår användning av antibiotika till slutet av år 2030
  • Under 2018 förbättrade vi handhygien och minskade antalet infektioner på våra kliniker