Leg. Veterinär

Utbildning

Veterinärexamen Ultuna år 2009

Specialområde

Specialintressen neurologi, akutsjukvård och medicinutredningar