Allergitest och hyposensibilisering

Som en del i en hudutredning görs i många fall ett allergitest genom pricktest eller blodprov.

Kumla

Företagsgatan 7 692 71 Kumla
Hitta hit 019-26 36 66

Pricktest utförs för de vanligaste förekommande luftburna allergener (allergiframkallande ämnen) som orsakar allergi hos hundar: damm-och förrådskvalster, gräs- och trädpollen, djurepitel (hudceller) samt mögel. Innan utförandet får hunden först lugnande medel. Pälsen rakas bort på bröstkorgen där testet ska utföras. Veterinären sprutar in en liten mängd allergen i huden så att det uppstår en liten svullnad vid varje injektionsställe.

Testen läses av efter 15 minuter, vilket innebär att djurägaren får svaret under själva testutförandet. Vid en positiv reaktion får hunden en rodnad och en ökad storlek på svullnaden i huden där ämnet sprutats in.

Vid allergitest med hjälp av blodprov utförs en laboratorieanalys av hundens antikroppar mot olika allergener.

Resultatet av allergitesterna kan ligga till grund för behandling genom s k hyposensibilisering. Vid hyposensibilisering injiceras en liten mängd av de allergener som hunden visat en signifikant allergisk reaktion mot. Injektionerna upprepas enligt ett förutbestämt tidsschema och ges i ökande dos. Syftet är att hundens immunförsvar ska bli ”avtrubbat” mot allergenerna så att den allergiska reaktionen avtar. Ca 80% av de behandlade hundarna upplevs bli helt eller delvis hjälpta i sin allergi.

Kumla

Företagsgatan 7 692 71 Kumla
Hitta hit 019-26 36 66