Här finnas en modern och fullt utrustad operationsavdelning.

Operationsavdelningen består av ett större förberedelserum samt två operationssalar och ett specialutrustat tandrum. Vi utför både planerade operationer och akuta operationer.