Leg. veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar

Hemma har Mimmi schäfertiken Ira

Utbildning

Veterinärexamen 2016 vid Warsaw University of Life Sciences WULS – SGGW, Polen. Specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar.

Specialområde

Allmän medicin, särskilt intresserad av kirurgi, akutsjukvård och skiktröntgen