Leg. veterinär

Utbildning

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2000–2006

Specialområde

Ortopedi & kirurgi