Veterinärerna som arbetar hos oss har lång erfarenhet och bred kunskap inom såväl medicinsk som kirurgisk behandling. Vi har veterinärer med specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar, onkologi, ortopedi, dermatologi och oftalmologi.